ImageRearder

 

 

 

崑山科技大學環境工程系《貴重儀器研究室》

 

 

 


 

       實驗室簡介與特性                                                                                                    

 

 

 

上流式厭氣污泥床、厭氣生物濾床、好氧生物系統等,處理含有機物、氮、硫酸鹽廢水之處理效能,並推導相關生物反應器之動力模式且進行模擬。